Algemene voorwaarden NInfea

mogen wij u vriendelijk vragen om met het volgende rekening te houden:
 • Om hygiënische redenen is het verplicht vóór een saunasessie gebruik te maken van de douches.
 • Het dragen van badkledij wordt afgeraden. Badkledij verhindert het vrij transpireren van de huid.
 • Verplicht gebruik van handdoeken in de sauna: 1 om op te zweten en 1 om te douchen. Gebruik de sauna-handdoek enkel voor in de sauna. Nooit een handdoek op de oven leggen!
 • De zwemvijver is 1.60 m diep.
 • Roken binnen in het gebouw is niet toegestaan. Buiten kan uiteraard wel gerookt worden. Graag voorzichtigheid geboden voor het badlinnen en de meubels.
 • Kinderen worden enkel toegelaten onder begeleiding van een volwassene.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Consumptie van eigen dranken en eetwaren zijn verboden in het complex.
 • Het is verboden om eigen producten toe te voegen aan het bad of saunakachel.
 • Bij elke reservatie verklaart men zich automatisch akkoord met onze huisregels.
 • Gelieve de huurtijden te respecteren, zodat wij het complex correct kunnen reinigen voor de volgende klanten. Het gereserveerde einduur blijft behouden, ook indien u later bent toegekomen. Bij het laattijdig verlaten van het complex zijn wij genoodzaakt 1 euro per minuut aan te rekenen.
 • Bij aankomst krijgt u een rondleiding met alle info over het gebruik van de faciliteiten. Indien mogelijk: 15 minuten voor het reservatieuur aanwezig zijn.
 • Dranken uit de bar worden bij uw vertrek aan de balie verrekend. Bent u dit vergeten dan kan u van ons een mailtje verwachten met het verzoek deze alsnog te betalen.
 • Cadeaubonnen blijven een jaar geldig na aankoop en kunnen na datum in geen geval verlengd worden. Klanten die voor de vervaldag laten weten dat het niet meer lukt om een reservatie te maken, kunnen hun bon met één maand laten verlengen. De bonnen van het Covid jaar worden vanzelfsprekend wel verlengd tot max. 1 november 2021.
 • Het door u betaalde voorschot wordt nooit terugbetaald. Bij annulatie minder dan 72u voor uw geplande afspraak zijn wij genoodzaakt €50 als annulatiekost aan te rekenen. Komt u zonder te annuleren niet opdagen wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Ninfea is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiële schade, schade aan derden, verlies van goederen of foutief gebruik van het wellnessgedeelte en zal dus ook nooit in gebreke kunnen worden gesteld of verplicht zijn een schadevergoeding te betalen. Dit geldt voor de binnen- en buitenruimtes en voor de parking. Schade dient steeds onmiddellijk te worden gemeld.
 • Wanneer schade aangericht wordt aan de door u gehuurde ruimte bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden. Bij diefstal wordt altijd de politie verwittigd.

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Ninfea en de klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Ninfea aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Artikel 3 – Verplichtingen van Ninfea

3.1 Ninfea staat er voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

3.2 Ninfea licht de klant in over de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

3.3 Ninfea voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de klant

4.1 De klant dient alle gegevens aan Ninfea te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

4.2 De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Ninfea op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Artikel 5 – Voorschot

Bij boeking dient de klant een niet terugvorderbaar voorschot te betalen. Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. 

Artikel 6 – Annulatie

6.1 Annuleringen of wijzigingen dienen ten laatste 48 uur voor de afspraak gemeld te worden per mail op info@ninfea.be.

6.2 Bij annulatie van de afspraak ten laatste 48 uur voor de geplande datum wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking binnen de drie eerstkomende maanden.

Artikel 7 – Betalingen ter plaatse

Ninfea accepteert betalingen in Ninfea accepteert betalingen in cash of Payconiq of overschrijving.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Ninfea is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8.2 Ninfea is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het instituut.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomsten gesloten door Ninfea en alle andere verbintenissen van Ninfea zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De hoven en rechtbanken van Antwerpen, waar toepasselijk de afdeling Antwerpen daarvan, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van elke vordering die zou voortvloeien uit de door Ninfea gesloten

overeenkomsten en aangegane verbintenissen, onverminderd het recht van Ninfea om zich tot een andere bevoegde rechter te wenden.